Çok Okunanlar
Karakter boyutu :  18 Punto16 Punto14 Punto12 Punto
Prof.Dr.Enver Alper Güvel
Prof.Dr.Enver Alper Güvel
17 Temmuz 2013 Çarşamba
BİR ORGANİZE SUÇ YAPILANMASI: ÇÜREDHACK

REDHACK"i duymuşsunuzdur. Hani şu kamu kurumlarının sitelerine girip bilgi çalan ve bazen da siteleri çökerten hacker çetesi. Gençler, özellikle de ergenler arasında hackerlığa özenen çok sayıda taklitçisi var. Bu özenti taklitçilerden biri de geçen haftalarda ÇÜREDHACK namıyla ortaya çıkan bir “ekip (!)”. Daha doğrusu “yasadışı bir örgüt”. Organize Suç ve Hukuk Uygulaması üzerine kitabı olan ve makale kaleme almış bir sosyal bilimci olarak yadsıyamacağım, her yönüyle analiz etmeden   ve tüm boyutlarıyla açıklamadan peşini bırakamayacağım bir olgu.

Bu çerçevede elinizdeki çalışma örgütün yapısını ve sürdürülebilirliğini anlamak için örgütün vizyon ve misyonu, üyelerinin yapısı, yöntemi, vizyon-misyon, etik kodlar, tehdit çemberi vs. açısından genel bir analizini yapmayı hedefliyor.

 

ÖRGÜTÜN VİZYON VE MİSYONU:

ÇÜREDHACK yasadışı örgütünün vizyon ve misyonunu anlamada öncelikle amacının ve faaliyet alanının belirlenmesi önemli: Bu yasadışı örgüt adına Çukurova Üniversitesi çalışanlarına gönderilen bir epostada yasadışı örgütün amacı, “Çukurova Üniversitesi"ndeki öğretim elemanlarının ve idarecilerin gerçek yüzlerini ve yolsuzluklarını açığa çıkarmak” olarak ifade ediliyor.

 

ÖRGÜT ÜYELERİNİN PSİKOLOJİK YAPISI:

Böyle spesifik bir kurumsal hedef belirlenmesi, örgüt üyelerinin yüksek olasılıkla Çukurova Üniversitesi çalışanı olduklarını düşündürüyor. Bu tür bir epostanın çok derin bir suçluluk psikolojisi sonucu olarak gönderilme olasılığı da çok yüksek. Dolayısıyla, bu yasadışı örgütün lideri ve/veya üyeleri son dönemde üniversitede yürütülen adli ve/veya idari soruşturmaların konusu olabilir.

 

ÖRGÜTÜN YÖNTEMİ:

ÇÜREDHACK"i açıklamada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta amaçlarını hangi yöntemle gerçekleştireceklerinin belirlenmesi: Gönderdikleri epostadan hemen anlaşıldığı üzere bunu nasıl yapabilecekleri meçhul... Zira yöntemleri ve üslupları analiz edildiğinde REDHACK"in hackerlık kapasitesinin zerresine sahip olmadıkları hemen açığa çıkıyor.

Şöyle ki;  okuyanı utandıracak düzeysizlikteki bu epostanın içeriği incelendiğinde entelektüel kapasite ve Türkçe fakiri olduğu hemen anlaşılan bu kalitesiz “örgüt üyelerinin”,  “tarihin en onursuz ve zavallı faaliyeti olan, legal ve illegal sektörlerde aşağılanan, uygulanabilmesi şahsiyetsizlik dışında hiçbir uzmanlık ve bilgi gerektirmeyen fırıldaklık ve müfterilik”  ile “illegal de olsa yüksek bir uzmanlık gerektiren ve temsil ettiği yüksek bilgi düzeyi ile birilerinde saygı uyandıran, kendine has bir ahlâk ve şahsiyet anlayışı ve onuru olan hackerlık”ı birbirine karıştırdığı görülüyor.

 

ÖRGÜTÜN FELSEFESİ VE ETİK KODLARI:

Epostada üst perdeden o kadar atıp tutmasına rağmen yüreği yetip isim veremese de yazının içeriğinden ÇÜREDHACK"in “etik kodları”nın “fırıldaklık, hainlik, kurnazlık, üçkağıtçılık, ahlâksızlık ve entellektüel gerilik” bileşimi olduğu kolayca anlaşılıyor.  Ergen psikolojisi düzeyinde bir özentiyle ÇÜREDHACK gibi kırma bir lakap arkasına gizlenebileceğini zannedecek kadar zayıf bir zekâya da sahip görünen bu yasadışı örgüt üyeleri, insanlık adına hiçbir değerin de farkında görünmüyor. Ailenin kudsiyeti ve mahremiyeti dahil hiçbir değere hürmetleri yok. Hayatını, çevresindeki her şeyi ve herkesi istismar ederek sürdürmeyi adet edinmiş düşük karakterli birileri olduğu kesin. En derin düşünsel dayanağı aşağılık “çamur at izi kalsın felsefesi”.  Öyle ki “herkesi kendisi gibi bilmesinin” yansıması olarak bir üniversitede yönetici olmak isteyen tüm öğretim üyelerinin amacının “yolsuzluk” yapmak olduğunu zannediyor.  

 

ÖRGÜTÜN TEHDİT ÇEMBERİ:

Yazanın zekâ düzeyinin yetersizliğini, hiçbir kuruma ve kişiye saygısı olmadığını gösteren bu genellemeci hezeyanlar üst yönetiminden başlayarak Türkiye"deki tüm üniversite yöneticilerine yönelik ağır bir hakarettir. Bu zayıf akıllı, ahlaksız ve değersiz saldırının karşılıksız kalması durumunda bu yasadışı örgütün bir sonraki hedefinin kim olacağı belli olmaz. Bu düşük kapasiteli ve niteliksiz saldırıya karşı her üniversite yöneticisinin bu hakarete karşı durma ve dava açma hakkı vardır. Herkese kötü niyetle bakan böylesine düşük nitelikli birinin Çukurova Üniversitesi içinde çalışması ve/veya dolaşması herkes için büyük bir tehdittir. Akademisyenlerin, idari personelin ve öğrencilerin huzuru için bu yasadışı örgüt üyelerinin acilen açığa çıkarılması ve üniversite ortamından defedilmesi gerekir.

Normal koşullarda böyle genellemeci iddialarda bulunabilmesi için en azından bir yönetici hakkında örnek olabilecek bir yolsuzluk dosyasını gündeme getirilmesi beklenir. Ancak tüm genellemeci iddialara rağmen bu zavallının örgüt üyelerinin elinde hiçbir öğretim elemanı ve yönetici hakkında tek bir somut yolsuzluk dosyası bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sayıştay"ın on liralık hataların dahi zimmetini çıkardığı ve idareciden tahsil ettiği bir denetim mekanizması içinde yıllarca tertemiz çıkabilen bir yönetici hakkında olmayan bir şeyi kim bulabilir ki?

 

ÇÜREDHACK"İN “PR” YÖNTEMİ: DEZENFORMASYON VE ÇARPITMA:

Epostada gündeme getirilen Ceyhan Meslek Yüksekokulu dosyasında da örgüt için belirlenen vizyon ve misyonun aksine, yolsuzluk soruşturmasını açan idareciye ve seminere ücretsiz konuşmacı olarak davet edilen öğretim elemanına en aşağılık iftiralarla saldırılırken, yüksekokula ve konuşmacıya ücretsiz olduğu beyan edilen “halkla ilişkiler ve iletişim semineri” karşılığında kendi öğrencilerinden arkaplanda sertifika bedeli adı altında makbuzsuz para topladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kamu görevlisinin sözde  “derin ve gizemli ağların vazgeçilemeyen aktörü” konumuna yükseltilmeye çalışılarak servis edilmesi büyük bir çelişki olarak dikkat çekmektedir. Bu yaklaşım, yasadışı ÇÜREDHACK örgütünün psikolojik arkaplanının bu soruşturma olduğunu; örgütün asıl amacının da yürüyen soruşturma sürecini etkilemeye çalışmak olduğunu düşündürtmektedir. Ancak, her kimse, yasadışı ÇÜREDHACK “lideri”nin (!) kullandığı bu “halkla ilişkiler ve iletişim yöntemi”nin (!) “ders” ve “seminer” (!) içeriklerinin aksine kamuoyunu aptal yerine koyma “girişimi” olduğu ve  tutmayacağı açıktır.

 

KAMU ÇALIŞANLARINI SUÇ İŞLEMEYE DAVET SUÇU:

Ellerinde hiçbir konuda bir yolsuzluk bilgisi olamayacağından, bu yasadışı örgüt üyeleri bir yandan masa başında ahlâksızca iftiralar uydurma yoluna gitmekte diğer yandan da Çukurova Üniversitesi çalışanlarına, yöneticileri ve meslektaşlarını, sahte isimlerle yandexte oluşturulan epostalara ispiyonlama çağrısı yapmaktadır.  Kerameti kendinden menkul yasadışı örgüt yöneticisinin ve üyelerinin kapasitesiz ve yetersiz oldukları kadar her konuda bu kadar yalancı, iftiracı ve istismarcı olması da ÇÜREDHACK"in gerçek “vizyon” (!) ve” misyonunu” (!) ortaya koyma açısından ayrıca manidardır.

Gönderdiği epostaya adını dahi yazamaya cesaret edemeyen örgüt liderinin bir de ihbarların (!) gereğini her düzeyde takip edeceği iddiasını savurması ironik hatta komik bir çelişkidir. Zira, zaten kendisi yasadışı olan bir iftira ve ispiyon mekanizmasının ÇÜREDHACK gibi yasadışı örgütsel yapılar arkasına sığınılarak yürütülemeyeceği; tek muhtemel sonucun başkalarının özelini röntgenleyen aşağılık tiplere dedikodu malzemesi sunmak ya da şantaj malzemesi istiflemek olacağı açıktır. Hiçbir sonucu olmayan bu tür iftiraların müfteri açısından adli ve idari yaptırımları çok ağırdır. Bu dedikoduları yapan ve yayan, örneğin bahsi geçen aşağılık epostayı başkalarına ileten gerçek kişiler hem bu iftiralara destek olma utancına hem de yasalara göre suça iştirak etmişlerdir.

ÇÜREDHACK namına yürütülen bu çaba, örgüt üyelerinin, Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarını ve idari personelini örgüt üyeleri gibi (fırıldak, kurnaz, dedikoducu, iftiracı, hain ve ahlâksız) zannettiğini göstermektedir. Yazıdaki iftiralar bir yana tek başına bu yaklaşım dahi iğrençtir; tüm Çukurova Üniversitesi çalışanlarına ağır bir hakarettir. Bu çağrıyı yapmak da bu çağrıya uymak da ağır cezalık bir suç ve utanç kaynağı bir ahlâksızlıktır.

Onurlu bir kamu çalışanının haksızlıkla mücadele için ÇÜREDHACK gibi yasadışı örgütlere ihtiyacı yoktur. Yetimin hakkını gözeten her kamu çalışanı, zaten bizim yakın zamanda Ceyhan"da yaptığımız gibi, biriminde suç unsuru ve yolsuzluk tespit ettiğinde, özel ve sosyal ilişkilerini bir kenara bırakıp vicdanının izinden giderek “şahsına yönelik her tür iftirayı da göze alıp” tüm idari ve adli mekanizmaları harekete geçirme sorumluluğu duyacaktır. 

 

REDHACK - ÇÜREDHACK FARKI: “HACKERLIK”A KARŞI “FIRILDAKLIK”

 Legal sınırlar içinde hareket edenlerin aksine artık illegaliteye ve organize suça kaymış olan, bilgi ve uzmanlık düzeyi açısından tozu olamayacağı REDHACK"e atfen ÇÜREDHACK lakabını kullanmaya “cüret” edebilen ve “Çukurova Üniversitesi"nin geleceğini şekillendirme” iddiasında bulunan bir yasadışı örgütün yapması gereken ise “şu şuna şunu dedi” türünden kalitesiz dedikodular yapmak yerine mesela şudur:  

Yüksek hackerlık zanaatını kullanarak üniversitedeki her harcama biriminin şifresini kırıp sitesine girmek, harcama hareketlerini ve varsa  ihalelerdeki yolsuzlukları açığa çıkarmak, bu bilgileri elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşmak vs..  REDHACK, zekâ ve yeteneği ölçüsünde sadece  hackerlık yoluyla bunu yapmaya çalışmakta; bırakın iftirayı, muhtemelen muhbirlerce kendisine servis edilen dedikoduları epostayla yaymak gibi hackerlık dışı yöntemlere itibar dahi etmemektedir. REDHACK"i bir kısım gençler arasında model yapan, enformasyon teknolojisi alanındaki yüksek bilgi ve uzmanlık düzeyi yanında bu etik anlayışı, onuru ve takipçilerine sunduğu bir tür kahramanlık duygusudur.     

Ancak, illegal olsa da kendince bir onuru olan REDHACK tarzı bir hackerlığın aksine,  tüm bilişim yeteneği yandex ve hotmailde sahte isimlerle eposta hesapları açmakla sınırlı kalan dedikoducu ve iftiracı ÇÜREDHACK örgütünün insanlara sunabileceği tek seçenek üyeleri gibi onursuzca fırıldak ve müfteri olmaktır. Kendi isimlerini kullanamayacak kadar tüm haysiyetlerini ve itibarlarını yitirdikleri açık olan ÇÜREDHACK örgütü üyelerinin aksine, kendine zerre kadar saygı duyan hiçbir insan bu aşağılık seçeneğin parçası olmayı kabul etmeyecektir.

Bu yasadışı örgütün her açıdan kapasitesiz ve tükenmiş üyelerinin sosyal medyanın ve internet ortamının sunduğu fırsatları kullanıp tüm insanlar ve üniversite çalışanları hakkında hiçbir hürmet ve hiçbir mahremiyet sınırı tanımadan en aşağılık iftiraları atabilecek karaktersizlikte olduğu açıktır. Bu Çukurova Üniversitesi"nin kurumsal kimliğine ve tüm çalışanlarına yönelik aşağılık bir saldırıdır. Bir de altı ay içinde bizzat şahsım hakkında kitap yazacaklarını duyurmuşlardır. Bir epostaya dahi adını yazamayanların bu kitabı hangi yazar adına yayınlayacakları, kaç kelimelik ve nasıl bir Türkçeyle kaleme alacakları, içinde ne tür iftiralara yer verecekleri doğrusu merak konusudur.  Belki bu vesile ile örgütün başkanı, toprağa gömdüğü kafasını gün ışığına çıkarıp (herkesin zaten görünen yerlerinden açıkça teşhis ettiği) kimliğini beyana cesaret edebilir. 

 

ÇÜREDHACK"İN ASIL HEDEFİ ADINA AŞAĞILIK BİR İFTİRAYA CEVAP:

Bu kapasitesiz ekibin asıl hedefini, meş"um epostanın giriş kısmındaki akçeli vs. salvoların hiçbiriyle vuramadığı ve vuramayacağı açıktır. İftiraların içeriğinden, muhtemelen yıllarca aynı çalışma ortamında ve yakın çemberinde yer almasına rağmen hukuken ve ahlakî olarak tek bir yanlışına dahi rastlamadığı ortadadır. Asıl hedefte yasal ve ahlâkî bir açık bulamayınca da örgüt lideri ve üyeleri “hasta kafalarından” hiçbir dayanağı olmayan şeyler uydurma yoluna gitmiş görünmektedir.

Esasında, tüm hayatını her an gözlenmekte ve işitilmekte olduğu şuuruyla yaşamış ve kimseden gizlisi saklısı olmayan insanların, böyle etek altına sığınan düşük profilli yaratıkların iftiralarına cevap vermesinin bir anlamı yoktur.  Bu soytarı ve yancıları etek altında saklandığı sürece iftiralar cevap vermeye dahi değmez. Ancak Türkiye"yi yasaların ve kolluk güçlerinin işlemediği “Kurtlar Vadisi” zanneden bu soytarının ve yancılarının edepli insanları korkuttuklarını zannederek daha fazla kudurmaya cesaret bulamaması ve düşük bir ihtimal olsa da yaptığının çok hem de çok ayıp olduğunu farkedebilmesi için, doğrudan aile mahremiyetini ve saygınlığını hedef alan aşağılık bir iftiralarına cevap vermek makul görünmektedir:

Şöyle ki; bu satırların yazarı, eş-dost çevresinin de çok iyi bildiği gibi “iki çocuk” babasıdır. Evlilik öncesi ve sonrasında eşi dışında hiç kimseyle hiçbir ilişkisi olmamıştır. Tüm hayatını her zaman çok sevip büyük saygı duyduğu tek bir kadınla, eşiyle, iki çocuğunun annesiyle paylaşmıştır. İnşallah ebediyen de öyle kalacaktır.  Bunun dışında; kendi ailesinin ve diğer ailelerin, özellikle de hanımefendilerin mahremiyetine ve kudsiyetine hürmeti de herkesin malumudur. Hanımefendiler hakkında bırakın olumsuz tek bir kelime konuşmayı, düşünmeyi dahi bir insanın şahsiyeti için en büyük zûl saydığını herkes gibi bu iftirayı atan da bilir.

Lâkin, “şeref ve haysiyet” kavramlarının farkında olmayanlar, kendilerince erkek (!) meclislerinde hanımefendilerin dedikodusunu yapacak kadar alçalanlar, eşlerin giyimini fişlemelerde kullananlar, sağlam bir aile yapısı kuramayanlar aileye ve mahremiyete hürmet noktasındaki hassasiyeti anlamayabilir. Havasından mıdır suyundan mıdır bilinmez; vicdansızca aşağılık iftiralar atan bu tür düşük tiplerin “politika” da yapsa başka işlerle de uğraşsa “birçok açıdan benzer özellikler taşıması” ayrıca manidardır.

 

YASALAR AÇISINDAN ÇÜREDHACK LİDERİNİN VE ÜYELERİNİN BEKLENEN SONU:

Her kimse, her yerinden kapasitesizlik ve haysiyetsizlik akan bu yasadışı örgütün başkanı ve üyeleri (yancıları ve yamayıcıları) ismini gizlediği, yasal süreçlerin işleyeceği legal alana başını çıkaramadığı sürece biz de kendisini bilmezmiş gibi davranmaya devam edeceğiz. Ancak çağdaş dünyada hiç kimse ben çamuru attım kaçtım, karşıdaki temizlesin deme lüksüne sahip olamaz. Tüpünden çıkan diş macunu geri girmez. İsim gizli kalsa da bu epostayı atan haysiyetsiz, bizim ve Çukurova Üniversitesi kamuoyunun malumudur. Kafasını legal alana çıkarmaya cesaret edebildiği anda hakkında her tür adli ve idari işlem başlatılacaktır.

Eminim ki Organize Suç"la yetkili savcılık ve emniyet birimleri, kendinde bulunmadığından dolayı insan haysiyetini gevelenip tükürülecek bir şey zanneden, yetkisiz ve sorumsuz olmasına rağmen istihbaratçı rolüne soyunup Çukurova Üniversitesi çalışanlarından yasadışı ÇÜREDHACK örgütü adına muhbirlik ve müfterilik yapmalarını isteyen, muhtemelen elde edeceği malumatı insanlara şantaj yapmada kullanma arayışındaki bu müfteri ve şantajcı yasadışı örgütün üyelerini ve başlarındaki yaratığı tüm “derin bağlarıyla”, eğer varsa Çukurova Üniversitesi içindeki ve dışındaki uzantılarıyla açığa çıkarmak için elinden geleni yapacaktır.

Bu noktada, söz konusu epostayı kurum içinde yayanlar da yürürlükteki yasalara göre bu yasadışı örgütün amacına hizmet etmiş ve suç işlemişlerdir.

Bu yazı, aynı zamanda, ÇÜREDHACK örgütü üyeleri ve söz konusu epostayı yayanlar hakkında savcılarımıza ve emniyet birimlerimize bir suç duyurusudur. Kendi beyanlarında da belirttikleri gibi, şu andan itibaren Çukurova Üniversitesi akademisyenlerine, akademik ve idari yöneticilerine, çalışanlarına yönelik her tür iftira ve yalandan ÇÜREDHACK örgütü sorumludur. Bu örgüt üyelerinin Çukurova Üniversitesi çalışanı olduklarını düşünmek dahi üniversitenin kurumsal kimliğine ve çalışanlarına yönelik büyük bir tehdittir.

Bu konuda emniyet ve adalet birimlerine elinden gelen yardımı yapmak Çukurova Üniversitesi"nin kurumsal kimliğine, insan haysiyetine ve şerefine hürmet eden herkesin yükümlülüğüdür.

 

MANEVİ AÇIDAN ÇÜREDHACK ÜYELERİNİN BEKLENEN SONU:  

Muhtemelen içlerinde Çukurova Üniversitesi çalışanlarının, yöneticilerinin ve belki de bendenizin iyi niyetimizden yararlanarak kısmen yakın çemberimize girebilme fırsatı da bulabilenlerin de olabileceği bu “hain” tabiatlı ikiyüzlü tiplerin, her kimse, bu vesilelerle hayatımızdan defolup gitmesi de şu mübarek Ramazan ayında özel bir şükür sebebidir. Bu dünyada adli ve idari olarak yapılabilecek bir şey olmasa da itikadımıza göre bu kadar kolay ve vicdansızca yalan söyleyebilenlerin ve pervasızca iftira atabilenlerin hesabı zerre kadar iyilik ve kötülük yapanın karşılığını bulacağı ahirette, namuslu hanımlara iftira eden “müfterilere ve yamayıcılarına ve yayanlara ve iftira karşısında susanlara” hak ettikleri cevabı veren NUR SURESİ"ni indiren Rabbin huzurunda görülecektir. Bazıları anlamasa da bu, garanti olarak haysiyetli insanlara yeter.

Bu tür süne zararlıları, maddi hırsının yüksekliği ile zekâ, okuma ve entelektüel düzeyinin düşüklüğü arasındaki farktan dolayı dünyasını da ahiretini de berbat ettiğini muhtemelen hiçbir zaman fark edemeyecektir. Ancak bu vesile ile kendi nefsime her zaman tekrar ettiğim bir sözü bir kez daha hatırlatmak isterim:

Herkesin kitabı, bizzat yaşadığı hayatıdır. Bu hayat doğru ise başkalarının hakkınızda yalan yanlış iftiralar yazmasının ne değeri olabilir. Asıl idrak edilmesi gereken şudur: Hayat bir defalık ve çok kısa bir nimettir; hesap çetin ve Allah (c.c.), “şedidülikab”tır. Merhum bir büyüğümüzün dediği gibi, “bir dakika sonrası belli olmayan böyle bir hayat için, dünyada “fırıldak” olmaya değmez!”

Bu yazı toplam 29795 defa okunmuştur.  
Kalan Karekter Sayısı : 500
Yazarın Diğer yazıları
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. -0.0102
Güneydoğu Haber