Çok Okunanlar
Karakter boyutu :  18 Punto16 Punto14 Punto12 Punto
Prof.Dr.Enver Alper Güvel
Prof.Dr.Enver Alper Güvel
11 Haziran 2013 Salı
TWİTLERLE GEZİ PARKI VAKASI – II

PERŞEMBE

§  @ahmetc AKPARTİ nin devletleştiği memurlaştığı iddiası ekonomik verilere aykırıdır. En basit gösterge enflasyonun (yalanın) düşmesidir.

§  @cnnturkprogram @ahmetc ekonomik veriler on yıldır hükümetin devletleşmekten ve memurlaşmaktan uzaklaştığını gösterir. Bkz. KKBG/GSYİH

§  @ahmetc Taksim dayanışma adına konuşan ikili mi çok naif yoksa insanları mı hafife alıyorlar anlamadım. Pramiliter gruplar iddiası önemli.

§  @ahmetc Taksim dayanışmasının konuşmasından anladığım: Türkiye, ilk günden uyardığımız bir iç çatışma ortamına çekilmek isteniyor.

§  @ahmetcParamiliter gruplar uyarısı yapanlar, kendi paramiliter gruplarını eylemcilere saldırtabilir. Süreç boyut değiştiriyor. Dikkat!

§  @ahmetc Emniyet birimleri çevreyi eylemcilerden, eylemcileri de mevhum paramiliter gruplardan ajitatörlerden korumada özel çaba göstermeli

§  Bu gece kimsenin burnu kanamasın, gerilim çatışmaya dönüşmesin diye özel dua etmeli..

§  @ahmetc Taksim dayanışmasının talepleri ilkokul münazarası düzeyinde yenilmeye mahkum. Uğraşlar Taksim meydanının yayalara açılmaması içinmi

§  @ahmetc Taksim ve Gezi Parkı projesi İstanbulluların referandumuna sunulsa yüksek oyla kesin onaylanır... Amaç bu kadar irrasyonel olamaz.

§  @ahmetc İnsanları bu kadar naif ve akla aykırı bir amaç için Taksim meydanına yığanların kesin başka bir gesabı vardır. Çok tedbir alınmalı.

§  @ahmetc Taksim Dayanışmasının fikir örgüsü, dayanak ve talepleri çok içeriksiz... İnsan ister istemez arkaplanı merak ediyor..

§  Mübarek Miraç Kandili hürmetine ajitasyon ve provokasyonlar samimi eylemcilerin burnu dahi kanamadan durur inşallah. Akıl zamanı

§  Gezi Parkı Vakası: Paradigmalar çarpışıyor. Kafalar karışık.. Tavsiyem: Duygularınızı manipule edenlere, saf'ı oynayanlara mesafeli durun.

§  Gezi Parkı Vakası: Eylemlerin bir anda ülke geneline ve yurtdışına yayılması; politik boyut kazanması organize ve planlı olduğunun delili.

§  Gezi Parkı eylemcileri Yılmaz Özdil'i hedef almış. Meğer Özdil gizli "AKPartili cemaatçi piyon korkak yalaka satılık"mış. şuursuz öfke seli

§  Yılmaz Özdil Vakası: Kimseye yaranamazsın. Herkes sizi kendi aklı kadar algılar. Kendine esir etmek için de duygularınızdan vurur. düşmeyin

§  Gezi Parkı eylemcilerinin dili öyle ithamkar suçlayıcı agresif hezeyanlı ve ötekileştirici ki.. Yılmaz Özdil dahi korunamadı.. Uzak durmalı

§  Yılmaz Özdil'e saldırılarda kullanılan hakaretamiz "dil": http://www.internethaber.com/yilmaz-ozdile-tc-okurlari-fena-saydirdi-543957h.htm …..

§  Yılmaz Özdil'in iki günlük "gezi" karşılığında maruz kaldığı hakaretlere cevap çabası: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23443763.asp …. Olan olmuş; boşuna çaba bence

§  Yılmaz Özdil'in suskunluğunun aksine biz (hastamız varken) Gezi Parkı Vakası'na dair düşüncemizi açıkça paylaştık: http://www.adana01haber.com/author_article_detail.php?id=1303 …

§  Öğrencilerime: Duygusal manipülasyonlara kapılma. Kimseye kefil olma. Borç verme ve alma. Sağlıklı beslen. Spor yap. Derslerine sıkı çalış.

§  Sayın Hüseyin Avni Coş: Bayrağa sarılarak polise taş atmak cehalettir. Herkesin, basiretli, ferasetli, dikkatli olmalarını temenni ediyorum.

§  Alkollüyü idare etmek ayrı şey, alkolün psikolojik, sosyolojik, fizyolojik zararlarından hareketle kullanımını sınırlamaya çalışmak ayrı.

§  Gezi Parkı'nın hemen IMF'ye borcumuzun son taksidinin ödemesi sonrasına gelmesi manidar: "Faiz lobisi işbaşında ve borçlu Türkiye istiyor."

§  BIST'teki dalgalanma durumsal. Bugün düşer yarın yükselir. Küçük yatırımcı zarardaysa satmamalı. Bugün $ sat hisse al. Bir ay sonra %25 kâr

§  Aslı anlamayan teferruatı anlayamaz. Gezi Parkı Vakası bir teferruat. Asıl hedef Türkiye'nin on yıllık  ekonomik birikimlerinin gasbedilmesi

§  Kapitalizmin babaları samimi eylemcilerden antikapitalist rolü çalıp "çapulcuyum" diyerek medyada boy gösteriyor ya. Akledin demek istiyorum

§  "Çapul"un kelime anlamı "yağma".. Çapulcu da yağmacı.. Samimi eylemcileri tenzih ederim.. Ama, antikapitalist maskeli kapitalistlere yakışır

§  Rol: Kapitalist, antikapitalist; halka rağmenci, halkçı; ağaçyakan, çevreci; ajan provokatör, ulusalcı; saldırgan, mağdur; darbeci, demokrat

§  Eylemciler kendilerini öncelikle rol çalanlardan ve eylemi politize ederek Cumhuriyet Mitinglerine çevirmek isteyenlerden korumalı.

 

CUMA

§  Lenin: "Doğru, en çok tekrarlanan yalandır!" Propaganda da yalanı yaymanın aracı. Taksim Dayanışması denilen oluşum bu yolda gidiyor. Yersen

§  Tolaliter-otoriter ekonomi politik: enflasyon (yalan), devalüasyon, borç, faiz, dış açık, MB kaynaklarının talanı, stagflasyon.. Hiçbiri yok

§  Faiz lobisi bir yeldeğirmeni değil.. 1638'den günümüze ekonomileri krize sokarak büyük servetler kazanan uluslararası bir finansal lobi var

§  Faiz lobisi için en uygun ortam ulus devletlerin içe kapanması ve birbiriyle çatışmasıdır. Bu nedenle her ülkede ulusalcılığı destekler..

§  Ülkelerde ulusalcı odak uluslararası kriz-faiz lobisi çıkarı yönünde yapılanmıştır. Eylemci finansör hizmetinde. Soros-Chomsky aynı lobi

§  Stiglitz, Soros, Rodrik, Roubini vs. Kriz kahinleri, planlayıcıları ve uygulayıcıları hep aynı küresel

§  Antikapitalist Müslümanlar cuma namazında. Hutbede hedef Müslüman zenginler. Destekçileri arasında M.Koç,C.Boyner,Garanti CEO'su vb. var.

§  Her 10 yılda bir çok genç yediniz.Malum medya ve malum sermaye bu sefer #gençlerimizisizeyedirtmeyiz

§  TÜSİAD'lı zenginler (Boyner, Koç), müslümanların zenginleşmesine karşı çıkan antikapitalist müslümanları destekliyor. İronik değil mi? Amaç?

§  Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch: "Türkiye'deki protestoların mevcut hali kredi  notu açısından tehdit değil..."

§  Öğrenciler yarın saat 10.00"da SBS"ye girecek. Gezi Parkı eylemcileri bu gece ve yarın gürültü yapmasın,  tencere çalmasın. Geleceğe hürmet!

§  Uluslararası medya, finansal lobi, eğreti burjuvazi ve ulusalcı ajanlarI arasındaki ilişki ağını kavramak için bkz: http://www.haberpan.com/haber/the-economistin-tutarsiz-turkiye-analizi …

§  Ankara'dan erken seçim sinyalleri var...

§  Fikirsiz ideolojisiz apolitik çevreci ergen muhalif özgür batı tarzlı Y-Z jenerasyonu mu? Kalkışma tutmayınca sığınak hippi terminolojisi mi

§  Nereden nereye: Tarafsız Bölge'de Taksim Dayanışması sözcüleri ne diyordu, Eğrisi Doğrusu'nda Taha Akyol ne diyor? Kılıçdaroğlun'oldu sahi?

§  Y-Z jenerasyonu denen dijital gençlik bilgisayarlarının başından kalkıp ağaçlar için apolitik eylem yapmış..Biz mi naifiz, bunlar mı?

§  Hükümet istifa sloganları, borsa spekülasyonu, darbe-laik-antilaik çığırtkanlığı, vandalizm, şiddet, yağma, polisle çatışma, pankart n'oldu?

§  Bina duvarlarında hala duran poster ve pankartlar, sözlü ve yazılı hakaretler, yağmalanan dükkanlar, yakılan arabalar, tahribatlar n'olacak?

§  N'oldu da birden kalkışma karnavala dönüştü? Saldırganlar çiçek çocuklara dönüştü? Borsadaki dövizdeki zararı kim ödeyecek?

§  Kalkışma başarısız kalınca terminoloji değiştirilerek gerilimin dozu düşürülmeye çalışılıyor. Yaşananları unutmamak üzere makul görülebilir.

§  Gezi Parkı Vakası, siyasi sloganlar, faiz lobisi, darbe çığırtkanlığı, vandalizm, yabancı medya, yağmacılık maalesef masumiyeti kirletti..

§  Eylemi desteklemediğinden tehdit edilen insanlar,hakarete uğrayanlar, küfredilenler, saldırıdan çekinerek sokağa çıkanlar unutsun.. öyle mi?

§  Hiçbir şey olmamış gibi davranmak, çiçek çocuk rolü oynayıp eylemcilerle halay çekmek olmaz.. Ancak çatışmadan ve gerilimden uzak durulmalı

§  Uluslararasımedya, finansallobi, eğretiburjuvaziveulusalcıajanlarIarasındakiilişkiağınıkavramakiçinbkz: http://yenisafak.com.tr/yorum-haber/the-economistin-tutarsiz-turkiye-analizi-09.06.2011-322870 …

§  Ankara'danerkenseçimsinyallerivar...

§  Fikirsizideolojisizapolitikçevreciergenmuhalifözgürbatıtarzlı Y-Z jenerasyonu mu? Kalkışmatutmayıncasığınakhippiterminolojisi mi

§  Neredennereye: TarafsızBölge'deTaksimDayanışmasısözcüleri ne diyordu, EğrisiDoğrusu'ndaTahaAkyol ne diyor? Kılıçdaroğlun'oldusahi?

§  Y-Z jenerasyonudenendijitalgençlikbilgisayarlarınınbaşındankalkıpağaçlariçinapolitikeylemyapmış..Biz mi naifiz, bunlarmı?

§  Hükümetistifasloganları, borsaspekülasyonu, darbe-laik-antilaikçığırtkanlığı, vandalizm, şiddet, yağma, polisleçatışma, pankartn'oldu?

§  Binaduvarlarındahaladuran poster vepankartlar, sözlüveyazılıhakaretler, yağmalanandükkanlar, yakılanarabalar, tahribatlarn'olacak?

 

CUMARTESİ

§  N'oldu da birdenkalkışmakarnavaladönüştü? Saldırganlarçiçekçocuklaradönüştü?Borsadakidövizdekizararıkimödeyecek?

§  Kalkışmabaşarısızkalıncaterminolojideğiştirilerekgerilimindozudüşürülmeyeçalışılıyor. Yaşananlarıunutmamaküzeremakulgörülebilir.

§  GeziParkıVakası, siyasisloganlar, faizlobisi, darbeçığırtkanlığı, vandalizm, yabancımedya, yağmacılıkmaalesefmasumiyetikirletti..

§  Eylemidesteklemediğindentehditedileninsanlar,hakareteuğrayanlar, küfredilenler, saldırıdançekinereksokağaçıkanlarunutsun.. öylemi?

§  Hiçbirşeyolmamışgibidavranmak, çiçekçocukrolüoynayıpeylemcilerlehalayçekmekolmaz..Ancakçatışmadanvegerilimdenuzakdurulmalı

§  GeziParkıVakası'nıniçyüzüiçinHalkTV'nin, KanalD'nin 30 Mayıs-9 Haziran 2013 arasıyayınlarıincelenmeli. Afmümkünamaunutmakasla!

§  Her neyse. Yarınçocuklarımıziçinçokönemlibirgün.10:00'da SBS başlıyor.Emeğehürmetiolaneylemyapmasın, tenceretavakornaçalmasın

§  Öğrencilerime, GeziParkı'nınsamimieylemcilerinevetümgençlere.. http://www.youtube.com/watch?v=6-3f2I4H2t8&feature=player_embedded … Bilgeliğinsesinebiraz kulak verin... İyigelir

§  Miniklerimizsınavagiriyor..Heyecandorukta..Rabbimemeklerinizayietmesininşallah..Emeğesaygıduyangürültüyapmasınlütfen..

§  GeziParkıVakası: Kalkışmaprovasıtutmayıncasulandırmaoperasyonu: Çiçekböcekaşkmeşkmiş: Borsaoperasyonuçapultalanşehitpolisn'lcak

§Bu yazı toplam 13105 defa okunmuştur.  

Kalan Karekter Sayısı : 500
Yazarın Diğer yazıları
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. -0.0107
Güneydoğu Haber