Atatürk\'ün Kozan\'daki Katliamları Protesto Belgesi Bulundu

Adana'nın Kozan ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü kutlarken, yaşanan olaylar ile ilgili yaptığım araştırmalarda Atatürk tarafından 31 Mart 1920 tarihinde Fransızların gözetiminde Ermeni silahlı komitacıların yaptığı katliamlar ve doğuracağı sonuçlar İtalyan Haber Ajansı vasıtası ile dünya kamuoyuna duyuruluyor. Belgenin aslı Genelkurmay Harp Tarihi Vesikaları serisi 350 numaralı dosyada bulunuyor.

 İŞGALCİLER HALKIN BİRBİRİNİ YOK ETMESİNİ  İSTİYOR.

    Atatürk'ün kaleminden çıkan ve albay Refet Bey vasıtsı ile İtalyan Haber Ajansı'na bir örneği verilen tarihi belgede dikkat çeken ise Fransız sömürgeciliği adına Kozan işgalini gerçekleştiren Albay Tayyarda'nın  izni ile gerçekleştirilen olaylarda Kozan'da yaşayan Türkler ve Ermenilerİn arısında derin düşmanlık ve birbirini yok etme olaylarının yaşanacağına dikkat çekilmesidir.

     "Adana'nın genel durumu günden güne fenalaşıyor. Fransızlar, Maraş ve Urfa'da yaptıklarını aynen Adana'da da uygulayarak Ermenileri silahlandırıyorlar. Bunlar İslam ahaliye saldırıyor. Kozan civarında Hamam, Kurdoğlu Çiftliği, Toklunlu Çiftliği,Çolak Hasan, Yassıçalı, Mehmet Ağa ve kabasakal  köyleri Ermeni jandarma ve  gönüllüleri tarafından tamamen yakılmıştır.  Bu köylerden firar ederek kurtulabilen ahaliden  1750  nüfus Ceyhan ve 1500 nüfus Karsantı taraflarına göç etmişlerdir. Bucak civarında birkaç köyün de yakıldığı haber alınmıştır.

    Kilikya (Adana) ve civarındaKİ işgal bölgesinde  Fransızların çıkardığı durum Türkler ve Ermeniler arasında karşılıklı intikam duygularını  beslemek  ve bunun sonucunda  işgalin sona ermesi halinde  mahalli ahalinin birbirini boğazlayacağını  dünyaya ilen ederek amaçlarına varmak istemektedirler.

    Kanun dışı ve baskı ve zorlamalarla süren işgalin sebep olduğu facialar ve ortaya çıkan sonuçların ve amaçları bütün millet büyük bir üzüntüyle protesto eder.  31.3. 336 (miladi- 31 Mart 1920)   Mustafa Kemal".

    BELGE KOZAN TARİHİ KİTABINDA YAYINLANDI.

    Kozan'da yaşanan olaylar ve Atatürk imzalı tarihi belgeyi Kozan tarihi kitabında da yayınlayarak insanlığın vicdanında hatırlanmasını istedim.

                                                                  Cezmi YURTSEVER, Tarihçi, 2 Haziran 2018

http://www.adana01haber.com/ sitesinden 27.02.2020 tarihinde yazdırılmıştır.