TWİTLERLE GEZİ PARKI VAKASI –SON

§  Gezi PArkı Vakası inceleme konusu: Yavuz Sultan Selim, Hilafet ve Çağdaş Türkiye'nin Jeopolitiği

§  Gezi Parkı Vakası inceleme konusu: Eğreti burjuva ve Asıl burjuva: Sosyopsikolojik ve ideolojik bir çözümleme

§  Gezi Parkı Vakası inceleme konusu: Analog teknolojinin gerisindeki 70 yaş üzeri 68 kuşağının 2013 dijital gençliğini çözümleme yeterliliği

§  Gezi Parkı Vakası inceleme konusu: Apolitizasyonun kitleleri sürüleştirici etkisi

§  Gezi PArkı Vakası inceleme konusu: Darbe sonrası apolitizasyonun ve sürüleşmenin Eğreti burjuvazinin ve faiz lobisinin çıkarlarına etkisi

§  Gezi Parkı Vakası İnceleme Konusu: Ulusalcılığın Uluslararası kriz-faiz lobisinin çıkarlarına hizmet etme potansiyeli

§  Gezi Parkı Vakası inceleme konusu: Uluslararası faiz-kriz lobisi - ulus devlet ve faşizm ilişkisi

§  Gezi parkı vakası inceleme konusu: sürü psikolojisi ve çıkar grupları ilişkisi

§  öğrencilerime: gezi parkı vakasının arkaplanını algılayabilmek için Wright Mills in İktidar Seçkinleri kitabını okuyun

§  Antikapitalistler ikiye ayrılır: Neo-Merkantilistler (nasyonalistler) ve Marksistler (enternasyonalistler). Antikapitalist müslüman da ne ki

§  Antikapitalist olmak için öncelikle kapitalistleşmek ve bağımsız sosyal sınıfların oluşması şart. Hani nerde? felsefenin sefaleti bu işte

§  Kendilerine antikapitalist müslüman diyen yapı için sıkı bir ekonomi politik sertifika programı düzenlesm gelen olur mu? Ücretsiz

§  Türkiye'nin en büyük talihsizliği antikapitalistlerinin entarnasyonalist Marksistler değil nasyonalist Neo-Merkantilistler olmasıdır...

§  Nasyonalist Neo-Merkantilizm, eğreti burjuvazinin oluşma ve gelişme dayanağıdır. Bunlar hep koruma ve kolay kazanç ister, özgürlükten kaçar.

§  Bu nasyonalist neo-merkantilist kalıtla antikapitalist müslüman odağın ittifakı ne büyük filosofik paradoks. Ancak yapay bir kurguyla mümkün

§  Türkiye'nin en önemli problemi Nasyonalist Neo-Merkantilizm'in liberalizm diye yutturulmasıdır.

§  Banka hesaplarının kapatılması neyin çözümü anlamadım. Bu yüzeysel tepkiler yerine daha derin felsefi, ekonomik, politik analizler yapılmalı

§  Sorun bankacılık sektörü veya şu-bu banka değil... Sorun, devletten geçinmeyi, riski ve maliyeti devlete yıkmayı adet edinmiş eğreti burjuva

§  Teşhis:Nasyonalist Neo-Merkantilizm ve Eğreti Burjuva. Reçete: Ekonomi politiğin liberalleşmesi, liberal demokrasi ve asıl burjuva oluşumu

§  Boyner'in Başbakan'ın hedef göstermesiyle borsada çakılması, eğreti burjuva olduğunun ölçütü. Gezi Parkı Vakası hedefe ulaşsaydı yükselirdi

§  Şirket hisselerinin siyasete göre dalgalanması bittiğinde, Boyner de sadece kendi işine bakacak, demokrasimiz de olgunlaşacaktır.

§  Türkiye'nin sorunu, ekonominin siyasette, burjuvazinin devletten bağımsızlaşamaması, eğreti kalmasıdır. Gezi Parkı Vakası'nın kaynağı budur!

§  Eğreti burjuvazi devletten bağımsızlaşmak değil özgürlükten kaçmak, risk ve maliyeti yıkabileceği koruyucu devlet istemekte. Bu gericiliktir

§  Gezi Parkı Vakası,rekabet ortamına uyamayan montajcı ve gerici eğreti burjuvazinin iç piyasayı ve kamu kaynaklarını ele geçirme operasyondur

§  Amaç:Hurdaya çıkmış fabrikalarda eski teknoloji ve yüksek maliyetle üretilen malları iç piyasada fahiş bedelle satma imtiyazını ele geçirmek

§  Amaç: MB'deki zorunlu karşılıklar dahil tüm rezervleri eğreti burjuvaziye ve yabancı işbirlikçilerine peşkeş çekecek ulusalcı bir iktidardır

§  Amaç: 75 milyonun emeğini bir gece içinde birkaç ailenin kasasına hortumlayacak ekonomik krizler çıkartacak ulusalcı bir iktidarı getirmek

§  Çıkarımlarımı ve analizlerimi teyid etmek için yakın tarih, Türkiye Ekonomisi, ekonomik krizler gibi kitapları okuyun. Her şeyi göreceksiniz

§  Amaç: Toplumu alevi-sünni, kürt-türk, sağ-sol katmanlarına ayırıp çatıştırmak; herkes can derdindeyken gasp ve yankesicilikle malı götürmek.

§  Gezi Parkı Vakası'nın Teorik arkaplanı: Keynesyen Makroekonomi,Totaliter-otoriter ekonomi politik, Nasyonalist Neo-Merkantilizm. Park bahane

§  Bes temel hak: aklin neslin canin malin inancin korunmasi: bu haklar guvende olmadan insan da toplum da ekonomi de uygarlik da olmaz

§  Gezi parki kuklalari sorsa: akillla mi oradalar hormonlariyla mi: destekcilerine gore hormonlarinin gudulemesiyle. Cok asagilayici... akil?

§  Gezi Parki Vakasi: Hormonlarin guduledigi bilincsiz kitlelerin kolayca gudulebildigini gozlemlemek icin bir laboratuar.. dikkatle izliyorum

§  Faiz lobisinin paradoksu: Eylemciler antikapitalistmis gibi olsun ama marksist bilince hatta hicbir bilince de sahip olmasin...

§  Kapitalistlerin antikapitalizm tasavvuru bu kadar: Sinifsiz Topluma karsi Bilincsiz Toplum.. Bilinc yerine hormonlar devrede.cok asagilayici

§  Toz duman ortamı temizlenip kirli ayaklar eli boş çekildiğinde, samimi gençlerin bilinç düzeyinin yükseltilmesi için çaba gösterilmelidir.

§  Gençler X-Y-Z kategorilerinin uçuk psikolojik nitelemelerine kapılmamalı; tarihini jeopolitiğini küresel ve toplumsal konumunu anlamalıdır.

§  Muhaliflik heyecan vericidir. Kısa dönemde insanı güçlü hisettirir ancak sular durulduğunda depresif çöküntüler olabilir.Rehabilitasyon şart

§  Emniyet birimlerini gerçekten çok takdir ettim. Kriz yönetimi çok başarılıydı. Bu kadar kapsamlı bir kalkışmada nerdeyse burun kanamadı.

§  Bilim adamı olguları istatistiksel filtrelerden süzerek ve güven aralıkları içinde analiz eder. Bilimin gördüğü, gözün gördüğünden farklıdır

§  Öğrencilerime: İktisatçı, farklı zaman-mekanlarda görüntülenmiş olayların kurgusal bir senaryo doğrultusunda kolajlanarak servisine aldanmaz

§  Öğrencilerime: İktisatçı önüne konan her şeyi yemez: seçicidir analitiktir hormonların güdüsüne girmez.mantığıyla neden-sonuç analizi yapar

§  İktisatçı olgulara duygularıyla ve hormonlarıyla yaklaşmaz. İktisatçı için Gezi Vakası, teknik analiz konusudur. Neden ve sonuç önemlidir.

§  Analitik düşünce yani akıl yürütme için sağlam bir felsefi, kavramsal ve kuramsal donanım gerekir.Bu donanım yoksa birileri aklınızı yürütür

§  Gezi Parkı Vakası, felsefi, kavramsal ve kuramsal donanımı yetersiz olanların aklını yürütme operasyonudur. Buna düşmek iktisatçıya yakışmaz

§  Emniyet birimleri Gezi Parkı Vakası'nda princin içindeki beyaz taşları dişleri kırdırmadan ayıklamaya çabaladılar;büyük ölçüde de başardılar

§  Gezi Parkı Vakası'na benzer bir eylem şimdikinin karşıtı bir partinin iktidarında ve karşıt bir gösterici profiliyle olsaydı görürdük zulmü

§  "Devrim'in özü aşk"mış! Felsefe ve mitolojinin dibine vurmuş biri olarak söylüyorum: Aşk, evrimin özüdür. Devrim ise realist ve rasyonalist

§  Gezi Parkı Vakası'nı aşk böcek çiçek söylemine oturtma ve yeni jenerasyonu yorumlama görevi verilenler 68 kuşak kalıntıları. Ortalama yaş 70

§  68 kuşağı 70 likler analog teknolojinin dahi gerisindeyken 2013 dijital gençliğini nasıl anlayabilir.. Gençlere de yazık.. Neler çektiler be

§  İktisatçı nisbi düşünür: AKParti'yi sadece yaptıklarıyla değil alternatifleriyle (CHP MHP BDP) ve 2002 öncesiyle kıyaslayarak analiz eder.

§  Kanserin ilacı oruç.... http://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=3408 …

§  Gezi Parkı eylemcilerini aklamaya çalıştıkça aşağılıyorlar: neymiş: bilinçsiz plansız duygusal aşk çiçek böcek gençliği. 2013 gençliği bu mu

§  Gezi Parkı Vakası'nın katmanları: Uluslararası Faiz Lobisi,Eğreti Burjuvazi, Ulusalcılar, Marksist-Leninist Örgütler,güdülen bilinçsiz güruh

§  Gezi Parkı Vakası katmanlarından sadece güdülen bilinçsiz güruh gündemde tutuluyor. Ordu desteklemeyince diğerleri gözden kayboluverdi.

§  Bana "eğreti burjuvazi"yi soruyorlar. Bu konuda şu makalemi okuyabilirsiniz: http://yenisafak.com.tr/yorum-haber/asil-burjuva-tusiad-mi-anadolu-sermayesi-mi-12.04.2011-312820 …

§  Güdülen bilinçsiz güruh ifadesi sadece bana ait değil. Diğer tabakaları örtbas için medyanın parkta yatıp kalkan eylemcilere biçtiği rol bu.

§  Apolitiklik savunulacak bir erdem değildir. 12 Eylül'ün en büyük darbesidir. Bilinçsizliktir.Kendini konumlandıramamak, sürü olmaktır.Özenme

§  Yıllardır öğrencilerime tavsiyem politize olmalarıdır.Temel sorunları anlamaya çözümlemeye çalışmalarıdır.Kaygı duymaları,sürü olmamalarıdır

§  Apolitiksen kendini konumlandıramazsın. Gezi Parkı Vakası'nda olduğu gibi arkaplanını okuyamadığın provokasyonların güdülen sürüsü olursun.

§  Gençler Siyasal Düşünceler Tarihi, Uluslararası Ekonomi Politik, Sosyoloji, Ekonomi okumalı. Muhakkak politik mekanizmalar içinde rol almalı

§  Apolitiksen konumunu algılayamazsın.Bilincin oluşmaz.Hayat tarzını anlamlandıramazsın.Birileri gelir seni biçimlendirir ve güder. Politik ol

§  Kavramsal-kuramsal birikimle stratejik analiz kabiliyeti gelişir. İnsan daha az "suçlar, hakaret eder, öfkelenir, nefret duyar, küfreder."

§  Kavramsal-kuramsal birikim yetersiz olduğu ölçüde sövgü,itham,suçlama,öfke, nefret, bağırma, yakıp yıkma artar. Bağırtı çoksa fikir zayıftır

§  Ernest Hemingway'in bir konuşma metnine düştüğü not: "Burda fikirler zayıf, sesi yükseltmek lazım." Ne diyorduk; Fikir zayıfsa ses yükselir!

§  Düşünme, bireysel bir aktivitedir. Düşünebilmek için sürüden biri değil, özgür birey olmak gerekir. Politize olmak sizi düşünmeye zorlar.

§  Eğitilmeye ve öğrenmeye her zaman açık birisi olduğumu da şu sözle ifade edeyim: "Bilgeler her şeyi bilmez; sadece ahmaklar bilir!"..

§  Futbol takımlarının formalarını ve sembollerini kullanan bir güruh Gezi Parkı'na taraftar desteği vermiş. Ben Galatasaraylı olarak karşıyım!

§  Hiçbir futbol kulübünün kendi taraftarını arkası şaibeli bir kalkışma ortasına süreceğine ihtimal vermiyorum.25 milyon GS'liden kaçı orada

§  Türkiye'de ve Dünya'da Futbol ve Siyaset'in analizi için bkz. http://www.zaman.com.tr/yorum_yorum-enver-alper-guvel-dunyada-ve-turkiyede-futbol-ve-siyaset_1082036.html …

§  Futbol sektörüde zımnen işin içine girerek Gezi Parkı Vakası'ndan nemalanmaya mı çalışıyor. Taraftara da yazık.. Neler çektiniz be..

§  Takımlar kapitalistleşmiş artık. Ürünlerini pazarlamada "naif duygusallığı" özellikle "aşk, merak, öfke, korku" duygularını manipüle ediyor.

§  Tüm kapitalistlerin Gezi Parkı'ndan nemalanmak için üşüşmesi de mi uyandırmıyor çadırlarda uyuyan naif aşk çiçek böcek gençliğini... Uyuyun

§  Antikapitalizm en türevsel temelsiz dayanaksız içeriksiz çürük kavramdır.Bu kavramda birleştiklerini zannedenlerin başka ortak kelimesi yok.

§  Gezi Parkı güruhundaki kesimlerden antikapitalizm adına bir çözümleme istesen, hepsi farklı bir şey söyler. Ne ortak fikir var ne kelime..

§  Gezi Parkı güruhundan kapitalizm adına bir çözümleme istesen, klişe ve sloganın ötesine geçemez. Ancak esnafa ve üreticilere karşı çıkar.

§  Gezi Parkı güruhundan Türkiye'nin büyük kapitalistleri ile Gezi Parkı Vakası'nı destekleyenler kimler desen ne diyecek merak ediyorum?

§  Gezi Parkı güruhu, büyük sermaye gruplarının, kapitalistlerin kendilerini beslemesine nasıl bakıyor..Divan Otel desteğini nasıl kabul ediyor

§  The Marmara'da yemek yeyip,lobisinde viski içip çerez niyetine Gezi Parkı eylemcilerine destek vermeye inen sanatçılar hangi düzenin ajanı

§  Net kamu borç stokunun (iç + dış) milli gelire oranı %17, Avrupa'da en düşük oranlardan biri @oguzsaylam @labisushuzurver @FatmaSahin_ASPB

§  1970'lerden, ortaokuldan itibaren politize bir entellektüel ve akademisyen olarak söylüyorum: Gezi Parkı Vakası gördüğüm en içeriksiz eylem

§  Gezi Parkı kadar içeriksiz eylemi ayakta tutabilmek için fikir üretilemeyince hormonlar ve tepki duygusu, beşeri zaaflar devreye sokuluyor.

§  Gezi Parkı karşısındaki binaya yanlış Deniz'in resmi asmışlar.Bu lümpen aşk çiçek içeriğine Deniz Baykal iyi giderdi. http://blog.milliyet.com.tr/iki-deniz-arasindaki-farklar/Blog/?BlogNo=243862 …

§  Gezi Parkı: Uluslararası ve ulusal faiz lobisinin antikapitalizm tasavvuru ancak bu kadar: Sınıfsız Toplum'a karşı Bilinçsiz Toplum.. Yazık

§  Gezi Parkı'nda antikapitalist müslüman rolünde İhsan Eliaçık var. Senaryodaki rolü Bruce Willis'in Suretler filmindeki kahine benziyor.

§  Gezi Parkı vakasını destekleyen TÜSİAD üyelerinin 1994-2002 dönemi faaliyet dışı kazancı-devlet tahvili faiz geliri açıklansa da aydınlansak

§  @ahmetc Ahmet Hakan'dan ibret al: Her önüne konanı yersen gıda zehirlenmesinden gidebilirsin. İnsan azıcık seçici olur.

§  Gezi Parkı Vakası vesilesiyle gündeme giren "antikapitalist müslümanlar"ın düşünce sistematiğini de analiz etmek lazım. Antikapitalizm ne ki

§  "Antikapitalist müslüman" yapı antikapitalizm adına neden sadece müslümanların zenginleşmesine karşı çıkıyor? Bu kimin işine yarar? Amaç?